วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีอายุ 31 ปีแล้ว หรือเรียกอย่างเป็นทางการในวันนี้ว่า  วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

ส่วนพัสดุเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเช้า รับฟังคำกล่าวในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากนายกสภามหาวิทยาลัย (นายธีระชัย เชมนะสิริ)  และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย และพิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี   ในการนี้พนักงานส่วนพัสดุเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 คนและรับมอบแหวนทองคำ จำนวน 5 คน

ประมวลภาพ