แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset” 

งานคลัง ส่วนพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  แนะนำการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset”  การใช้เทคโนโลยีบนมือถือ (Android Mobile) แทนการตรวจนับด้วยระบบมือ (Manual)  เพิ่มเติม  แก่  3 หน่วยงานได้แก่่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา

 

Facebook Comments

Check Also

พิธีเปิดซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ร่วมกิจกรรมเปิด …

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 15 …

มุทิตาจิต..มิตรภาพยังอยู่กับเรา

เลี้ยงส่งพี่พวง …

ฝึกทักษะการพูดต่อที่สาธารณะ เพื่อความเป็นเลิศของพิธีกรมืออาชีพ

น้องๆ จากส่วนพั …

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

วันที่ 18 สิงหา …