วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Dps.Asset

วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ  หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Dps.Asset เรียบร้อยแล้ว
โดย..นายโอม สุขปลอด ส่วนกิจการนักศึกษา