วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Dps.Asset

วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ  หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Dps.Asset เรียบร้อยแล้ว
โดย..นายโอม สุขปลอด ส่วนกิจการนักศึกษา

Facebook Comments

Check Also

ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการคลังวัสดุทั่วไป

เพื่อให้มีระบบก …

ระบบแจ้งโอนย้ายทรัพย์สินออนไลน์

เพื่อให้การควบค …

QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ DpsAsset

QR Code โปรแกรม …

แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset” 

งานคลัง ส่วนพัส …

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ DpsAsset

คู่มือการใช้งาน …