QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ DpsAsset

QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ  DpsAsset

 

 

Facebook Comments

Check Also

QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ  DpsAsset

QR Code โปรแกรม …

แผนการจัดซื้อ/จ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุงก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการงบลงทุน ( …

แบบข้อความมาตรฐานส่วนพัสดุในระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)

ส่วนพัสดุได้จัด …

แบบใบขอซื้อขอจ้าง (PR)  Manual

แบบใบขอซื้อขอจ้ …

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวพัสดุ

ยินดีต้อนรับ น้ …