QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ DpsAsset

QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ  DpsAsset

Facebook Comments

Check Also

ระบบแจ้งโอนย้ายทรัพย์สินออนไลน์

เพื่อให้การควบค …

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ 

คู่มือการใช้งาน …

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความ …

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี

รหัสอาคาร ห้อง …

Application ระบบตรวจนับพัสดุ

Application ระบ …