ตรวจ 5ส ภายในหน่วยงาน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนพัสดุตรวจ 5ส ภายในหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับรับการตรวจจากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

Facebook Comments

Check Also

Big cleaning Day 14 ก.พ.

14 กุมภาพันธ์  …

รับโล่ ระดับดีเยี่ยม 5ส ประจำปี 2562

วันที่ 11 กันยา …

ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 5 คะแนน

เมื่อวันที่ 29 …

แกนนำพัสดุ ศึกษาดูงาน 5ส ประจำปี 2562

แกนนำส่วนพัสดุ …

ส่วนพัสดุ รับการตรวจประเมิน 5ส รอบปลายปี จากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัย

Facebook Commen …