Big Cleaning

วันนี้ไม่เฉพาะสะสางเฉพาะหน่วยงานส่วนพัสดุ แต่ยังมีหน่วยงานเพื่อนบ้าน (ส่วนสื่อสารองค์กร) ร่วมด้วยช่วยกันสะสางและทำความสะอาดพื้นที่รายรอบห้องทำงานของเรา