งานจัดหา : กิจกรรม

ประชุมติดตาม

ส่วนพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

Post Views: 84 ส่วนพัสดุ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย …

ส่วนพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง Read More »

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง

Post Views: 66 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  ส่วนพัสดุจัดโ …

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง Read More »

สัมมนา การจัดซื้อจัดจ้าง

สัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

Post Views: 82 งานจัดหาพัสดุ ร่วมประชุมสัมมนาชี้แจงแนวท …

สัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง Read More »

อบรมการบริหารสัญญา

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

Post Views: 277 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่จ …

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

อบรมพัสดุ

ตัวแทนงานจัดหาเข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานฯ

Post Views: 60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  …

ตัวแทนงานจัดหาเข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานฯ Read More »