สวัสดีปีใหม่อธิการบดี

สวัสดีปีใหม่อธิการบดี

เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ วันที่ 5 มกราคม 2567 ส่วนพัสดุโดยผู้ช่วยอธิการบดี ดร.มงคล ธีระนานนท์  หัวหน้าส่วนพัสดุ นายปิยวัชน์ คงอินทร์ ร่วมด้วยทีมงานส่วนพัสดุ  สวัสดีปีใหม่อธิการบดี ณ ห้องเกียรติยศ อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์