เกษียณอายุการทำงาน

ร้อยรัก สายใย วลัยลักษณ์..กตเวทิตาจิต 2565

พิธีกตเวทิตาจิต ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมประจำปี “พิธีกตเวทิตาจิต ประจำปี 2565”    ซึ่งในปีนี้มีพี่ๆ เกษียณอายุการทำงานหลายท่าน  และส่วนใหญ่เป็นพี่ๆสายปฏิบัติการ  พวกเราชาวพัสดุร่วมแสดงความยินดี โดยมีของขวัญเล็กๆ น้อยๆ แทนความระลึกถึง