วันคล้ายวันประสูติ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  4 กรกฎาคม 2566

ส่วนพัสดุ โดยนายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนพัสดุ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ  และบุคลากรส่วนพัสดุทุกคนได้ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน