พิธีสดุดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีสดุดีและไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

วันนี้ 4 ต.ค. 2566    มหาวิทยาวลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีสดุดีและไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช อดีตรองอธิการบดีและผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมไว้อาลัย ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี