ประชุมส่วนพัสดุ

ประชุมส่วนพัสดุ ส่งท้ายปี 2566

วันนี้ 19 ธันวาคม 2566   ส่วนพัสดุโดย ดร.มงคล ธีระนานนท์  ผู้ช่วยอธิการบดี นายปิยะวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนพัสดุและพนักงานส่วนพัสดุ ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566  ณ ห้องประชุมช่อประดู่  อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น.