ดูพื้นที่ส่วนพัสดุ

ดูพื้นที่สำนักงานส่วนพัสดุ อาคารบริหาร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566   ผู้บริหารโดย ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี   นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนพัสดุ  ได้เข้าดูพื้นที่สำนักงานส่วนพัสดุ อาคารบริหาร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง  โดยมีนายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปส่วนพัสดุและผู้ควบคุมงาน ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมด้วย