ระบบแจ้งโอนย้ายทรัพย์สินออนไลน์

เพื่อให้การควบคุมพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย มีฐานข้อมูลพัสดุในระบบ MIS ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบพัสดุประจำปี ส่วนพัสดุได้จัดทำ “ระบบแจ้งโอนย้ายทรัพย์สินออนไลน์” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในการแจ้งโอนย้ายและเปลี่ยนแปลงประวัติทรัพย์สินและเป็นการช่วยประหยัดการใช้กระดาษ    ส่วนพัสดุจะใช้ข้อมูลจากการแจ้งโอนย้ายทรัพย์สินออนไลน์มาปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพย์สินในระบบ MIS
สามารถเข้าใช้งานได้ที่..
– ระบบ Intranet > ระบบให้บริการส่วนพัสดุ > ขอโอนย้ายทรัพย์สิน
– http://account.wu.ac.th/dps/move/first.php
คู่มือการใช้งาน
———————————————————-
สอบถามเพิ่มเติม…นางสาววรรณา มัคราช โทรศัพท์ 3779 และ นางสาวปิยรัตน์ ทินกร โทรศัพท์ 3722

Facebook Comments

Check Also

QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ  DpsAsset

QR Code โปรแกรม …

แผนการจัดซื้อ/จ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุงก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการงบลงทุน ( …

แบบข้อความมาตรฐานส่วนพัสดุในระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)

ส่วนพัสดุได้จัด …

แบบใบขอซื้อขอจ้าง (PR)  Manual

แบบใบขอซื้อขอจ้ …

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวพัสดุ

ยินดีต้อนรับ น้ …