ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี เดือนมีนาคม 2563

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง ที่ได้รับการจัดสรรต้นปีงบประมาณ
ณ เดือนมีนาคม 2563
File :  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563

ไม่รวมรายการงบลงทุนระหว่างปี หรืองบประมาณจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  เงินสนับสนุนจากภายนอก  เป็นต้น

Facebook Comments Box

Check Also

ผลจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนมีนาคม 2564)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม 2564)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนธันวาคม 2563)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563)

ผลการจัดซื้อจัด …