รับการตรวจประเมิน 5ส Green

วันที่ 11 สิงหาคม 2563  ส่วนพัสดุรับการตรวจ 5ส Green อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส กลุ่มที่ 7