ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการคลังวัสดุทั่วไป

เพื่อให้มีระบบการจัดการคลังวัสดุที่ดี ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  จำนวน 33 ท่าน โดยมีส่วนอาคารสถานที่เป็นแกนนำสำคัญในการเล่าเรื่องราวของการบริหารจัดการคลังที่ดี ร่วมด้วยอีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม และส่วนบริการกลาง

ทั้งนี้ได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ช่วงหลังของกิจกรรมมีการเยี่ยมชมคลังวัสดุสำนักงานและคลังวัสดุงานซ่อม ส่วนอาคารสถานที่เพื่อเห็นการปฏิบัติงานจริงอีกด้วย

ประมวลภาพ….

 

Facebook Comments

Check Also

พิธีเปิดซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ร่วมกิจกรรมเปิด …

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 15 …

มุทิตาจิต..มิตรภาพยังอยู่กับเรา

เลี้ยงส่งพี่พวง …

ฝึกทักษะการพูดต่อที่สาธารณะ เพื่อความเป็นเลิศของพิธีกรมืออาชีพ

น้องๆ จากส่วนพั …

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

วันที่ 18 สิงหา …