ซ้อมอพยบหนีไฟ

ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566  เนื่องจากที่ทำการของส่วนพัสดุชั่วคราว อยู่ที่อาคาร D ชั้น 9  ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์   การซ้อมอพยพหนีไฟเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
โดยในกิจกรรมส่วนพัสดุซ้อมวิ่งจากชั้น 9 ลงไปยัง ชั้น G  ของอาคาร D  ภายใต้การนำของผู้นำประจำชั้น 9 ของส่วนพัสดุและส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  ไปร่วมสมทบกับบุคลากรทางการแพทย์ ณ บริเวณ ลานจอดรถของโรงพยาบาล
——————————————————–
ประมวลภาพ
ขอบคุณ : ภาพส่วนหนึ่งจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์