ภาพสไลด์

@TraffyFondue แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการปัญหาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ถูกพัฒนาขึ้นโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งและจัดการปัญหาที่พบ ผ่าน LINE Chatbot แบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาได้อย่างเสรีทุกพื้นที่และทุกเวลา

Traffy Fondue สามารถช่วยหน่วยงานจัดการปัญหาได้ทันท่วงที พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดของปัญหา ภาพหน้างาน และพิกัดตำแหน่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว


เรียนเชิญทุกท่านสแกนเป็นเพื่อนเพื่อร่วมกันแจ้งปัญหาที่พบได้ง่าย ๆ ผ่าน LINE @TraffyFondue  

 

Traffy Fondue
Traffy Fondue