ทำบุญทวดตุมปัง

ทำบุญทวดตุมปัง

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา จัดพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเล็งเห็นถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านานและไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนพัสดุ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญทวดตุมปัง เพื่อความเป็นสิริมงคล