วันคล้ายวันสถาปนา

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 32

วันที่ 29 มี.ค.6  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 32  ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายธีระชัย เชมนะสิริ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุคลากรนักศึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วม

ขอบคุณภาพจาก
Photoandvdo Clm Wu