สงกรานต์ มวล.

สงกรานต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ ภายในงานได้เชิญผู้สูงอายุในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ให้ลูกหลานชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รดน้ำดำหัวขอพร โดยมีพิธีสงฆ์และการสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน