ประชาสัมพันธ์พัสดุ

sllide

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS

Post Views: 440 ส่วนพัสดุจัดทำโครงการพัฒนาระบบติดตามควา […]

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS Read More »

ขอเชิญประชุม

ขอเชิญประชุม : แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว๑๕๙

Post Views: 3,755                    ด้วยคณะกรรมการวินิ

ขอเชิญประชุม : แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว๑๕๙ Read More »

ผลการประเมิน

ผลการประเมินประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ พ.7 และ พ.7-1

Post Views: 162 ผลการประเมิน..จากการจัดประชุมแลกเปลี่ยน

ผลการประเมินประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ พ.7 และ พ.7-1 Read More »

banner

กำหนดส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) มายังส่วนพัสดุก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566

Post Views: 530                    ด้วยการจัดซื้อจัดจ้า

กำหนดส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) มายังส่วนพัสดุก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566 Read More »

สไลด์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ในอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (พ.7) และเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (พ 7-1)”

Post Views: 156               ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างหมวด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ในอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (พ.7) และเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (พ 7-1)” Read More »

ภาพสไลด์

@TraffyFondue แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการปัญหาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Post Views: 158 แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาทราฟฟี่ฟองดูว

@TraffyFondue แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการปัญหาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

e-gp

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5

Post Views: 187,227 วันที่ 22 มีนาคม 2566   กรมบัญชีกลา

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 Read More »

สรุปประเด็นการประชุม

สรุปประเด็น ถาม-ตอบ การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

Post Views: 282 จากการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี

สรุปประเด็น ถาม-ตอบ การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ Read More »

หนังสือ กรมบัญชีกลาง

การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ว125

Post Views: 5,965 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ

การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ว125 Read More »

ประชุมซักซ้อมหน่วยงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

Post Views: 159 เพื่อให้หน่วยงานได้รับมอบอำนาจ มีความรู

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ Read More »